Tjänster

Våra tjänster är heltäckande inom varje område.

 

Industrifläktar

• Renovering av fläktar
• Revisionsgenomgång
• Felsökning och grundorsaksanalys
• Optimering av driftparametrar
• Fläktmoderniseringar
• Vibrationsmätning, uppriktning samt balansering

 

Kompressorer

• Felsökning
• Optimering av driften
• Renovering av packningssatser och ventiler i egen regi
• Fältservice

 

Kompensatorer

• Inventering
• Inspektion
• Uppmätning
• Uppgradering
• Tillverkning
• Demontage/Montage
• Dokumentation

logo